سیگارها حاوی صدها نوع مختلف از باکتریها می باشند. از جمله آنهایی که سبب بیماری در انسانها می گردند. باکتریهای سیگار می توانند در ابتلا به عفونتهای تنفسی وریوی نقش داشته باشند. اغلب پژوهشگران بر روی اثر مواد شیمیایی موجود در سیگارها و بخصوص آنهایی که در زمان سوختن تنباکو تولید می شوند، تمرکز نموده اند.

یکی از بدترین نوع تخریب ها فرآیندی است که کربونیلاسیون پروتئین نامیده می شود . در این فرآیند رادیکال اکسیژن به پیوند کربن – هیدروژن در یک پروتئین حمله می کند .این رویداد با بروز بدترین بیماریهای دوران پیری یعنی آلزایمر پارکینسون ،سرطان نارسایی مزمن کلیه و دیابت مرتبط است. اهداف مهم دیگر رادیکالهای اکسیژن را DNA و اسیدهای چرب موجود در غشای سلولی تشکیل می دهند .