امروزه چاقي به مشكلي فراگير در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تبديل شده است. درمان چاقي با استفاده از رژيم هاي غذايي و تغييرات رفتاري عملاً شكست خورده است. در چنين وضعيتي، دارودرماني مي تواند به عنوان جايگزيني مناسب به كار رود. البته تاريخچه درمان دارويي نيز، تاريخچه چندان موفقي نبوده است.

از زمان كشف و شناسايي لپتين (Leptin) به عنوان تركيبي كه مغز را از وضعيت ذخيره انرژي بدن آگاه مي كند. اين مسير به طور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه به خوبي مشخص شده است كه لپتين دربافت چربي توليد شده و به داخل جريان خون آزاد مي شود. سطح لپتين موجود در گردش خون، به طور مثبت، با تعداد و اندازه آديپوسيت ها (سلول هاي بافت چربي) مرتبط است.

اين عبارت ها و عباراتي مشابه و خميازه هاي پياپي مشكل افراد زيادي است كه از خستگي دائمي رنج مي برند. «نيكا گلدبرگ» متخصص قلب و عروق مي گويد: «بيشترين شكايتي كه از بيماران خود مي شنوم خستگي است.» البته مشكل اغلب افراد، فعاليت زياد و خواب كم و يا كيفيت پايين خواب است. اگر شما ٥ الي ٦ ساعت يا كمتر در طي شب خواب پيوسته داريد، خستگي شما ناشي از سن شما يا مشكل ديگري نيست.

توانايي سلولهاي سرطاني در گسترش به ساير بافتها و درگير كردن آنها، زمينه ساز قدرت كشندگي بيماري سرطان است. «جان پاولك»  عقيده دارد كه سلولهاي سرطاني با گلبولهاي سفيدخون ادغام شده و از اين طريق توانايي گسترش دادن خود را به دست ميآورند. عقيدهاي كه اگر درست باشد، ميتواند درهاي جديدي را به سوي درمان سرطان باز كنند.

ريچارد فاينمن طي يك سخنراني در همايش جامعه فيزيك آمريكا در سال 1959 در مؤسسه تكنولوژي (فن آوري) كاليفرنيا، اولين ايده ها در مورد، فن آوري نانو را مطرح كرد: «آنچه من مي خواهم به شما بگويم» مسأله دستكاري و كنترل اشياء در مقياس كوچك است. ترديدي وجود ندارد كه در نوك يك سوزن آن قدر جا هست كه بتوان تمام دايره المعارف بريتانيكا را در آن جا داد.»

نقاط کوانتومي، نانو کريستال هايي با ابعاد 2 تا 10 نانومتر هستند که در اثر تحريک شدن با نور، ايجاد فلورسانس کرده و از خود نور ساطع مي کنند. نقاط کوانتومي در دسته نيم رساناها قرار مي گيرند. اهميت نيم رساناها در اين است که رسانايي الکتريکي اين مواد را مي توان با محرک هاي خارجي مانند ميدان الکتريکي يا تابش نور تغيير داد، تا حدي که از نارسانا به رسانا تبديل شوند و مانند يک کليد عمل کنند.

فن آوری نانو به شكلی گسترده در بخش های مختلف پزشكی، شامل تصويربرداری، دارورسانی هدف دار، سيستم های ژن درمانی و درون كاشت هاي مصنوعی مورد تحقيق قرار گرفته است و پيشرفت های بزرگی نيز در اين زمينه حاصل شده است. با اين حال هنوز راه درازی تا كاربردی شدن اين بخش و استفاده گسترده از آنها در زمينه پزشكی باقی مانده ً است.

بعد ازمعرفی ترتینوئین به عنوان درمان موضعی و موفق آکنه، دانشمندان بخش R&D شرکتهای داروسازی و محققان بالینی تحقیقات گسترده ای را برای کشف داروهای جدیدی که بتوانند اثر بخشی مشابه و عوارض جانبی کمتر، ازجمله تحریک کمتر پوست، داشته باشند را آغازکردند. تلاشهای شرکت GALDERMA در این جهت سرانجام منجر به کشف آداپالن گردید که یک مشتق نفتوئیک اسید با خاصیت رتینوئیدی است .

ریزش مو یک مشکل پزشکی شایع در بین زنان و مردان است، که از نظر جسمانی هیچ مشکل تهدید کننده ای برای فرد به حساب نمی آید، اما از لحاظ روحی و روانی، تاثیرات و مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا به همراه دارد. مطالعات انجام شده ی اخیر  ، ثابت کرده اند که ریزش مو  می تواند نگرانی ها و معضلات روحی فراوان ، نظیر ضعف اعتماد به نفس و خود باوری و  حتی بی میلی به حضور در اجتماع را برای افراد مبتلا در پی داشته باشد.

می دانید كه سیگار عامل مهمی در ابتلا به بیماری های خطرناكی چون سرطان ریه، آمیفزم و بیماری های قلبی عروقی می باشد، ولی با این حال، افراد با علم به این خطرات، هنوز این ماده خطرناك را مصرف می كنند. در این مقاله به ١٠ بیماری مرتبط با سیگار كه می توانند كیفیت زندگی انسان را كاهش و حتی به سمت مرگ زودرس سوق دهند اشاره می شود.