پوست وسیعترین ارگان بدن است و به دلیل آنکه به طور پیوسته در معرض دید خود شخص و افراد جامعه است، بسیار مورد توجه قرار دارد. امروزه افراد به وضعیت ظاهری خود اهمیت زیادی می دهند و بیش از گذشته تمایل دارند از این نظر مقبول جامعه باشند، به طوری که طبق برخی آمارها ، در بسیاری از موارد، افراد درمانهای مربوط به ظاهر خود را حتی به درمان بیماری داخلی و جسمی دیگر ترجیح می دهند.

ریزش مو یک مشکل پزشکی شایع در بین زنان و مردان است، که از نظر جسمانی هیچ مشکل تهدید کننده ای برای فرد به حساب نمی آید، اما از لحاظ روحی و روانی، تاثیرات و مشکلات فراوانی را برای فرد مبتلا به همراه دارد. مطالعات انجام شده ی اخیر  ، ثابت کرده اند که ریزش مو  می تواند نگرانی ها و معضلات روحی فراوان ، نظیر ضعف اعتماد به نفس و خود باوری و  حتی بی میلی به حضور در اجتماع را برای افراد مبتلا در پی داشته باشد.