در طی سال های 1392 تا کنون دکتر شفقی با شرکت در دوره ها و سمینارهای آموزشی شرکت های پیشرو در عرصه فراورده های پوست و مو همچون Sederma, Seppic, DSM, Silab فرانسه، Mibelle سوییس، Seiwa Kasei ژاپن، Grant آمریکا، BASF, Dr Straetmans آلمان و بسیاری دوره ها و سمینارهای معتبر دیگر، دانش خود را در زمینه شیمی دارویی و طراحی دارو گسترش داده اند.