Prohyal

prohyal

محصولی از شرکت Silab فرانسه است که در فرآورده های مراقبت از پوست به عنوان ضد چروک، ضد پیری و مرطوب کننده به کار می رود.  Prohyal عصاره حاصل از مخمر و غنی از الیگوساریدها است و با افزایش فعالیت آنزیم هیالورونان سنتاز (HAS2) و افزایش فعالیت مکانیسم های فعال در سنتز هیالورونیک اسید، موجب افزایش سطح هیالورونیک اسید در پوست، افزایش رطوبت پوست و کاهش عمق چروک های پوستی می شود.

 اسید هیالورونیک یکی از پلیمرهای طبیعی پوست است که پوست را هیدراته (آبرسانی) کرده، بستر پوستی را مستحکم نموده و در نتیجه، مانع تشکیل چین و چروک های پوستی می شود. با افزایش سن تولید هیالورونیک اسید کاهش یافته و این فرایند آغازگر پیری پوست و ایجاد چین و چروک های پوستی است.

بنابراین Prohyal با افزایش سنتز هیالورونیک اسید مانع آغاز مرحله مهمی از فرایند پیری پوست شده و ضمن جلوگیری از پیری پوست و تشکیل چین و چروک ها، می تواند به افزایش ضخامت و استحکام پوست و رفع چین و چروک های پوستی و خطوط اخم و خنده و همچنین افزایش رطوبت پوست کمک کند. دو مطالعه بالینی با محصولات حاوی Prohyal صورت گرفته است:

  • در اولین مطالعه اثربخشی فراورده حاوی Prohyal با یک فراورده حاوی هیالورونیک اسید در رفع خطوط پنجه کلاغی دور چشم مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد فراورده حاوی Prohyal اثربخشی مشابهی با فراورده حاوی هیالورونیک اسید داشت و توانست عمق خطوط دور چشم را تنها پس از 28 روز مصرف (دو بار در روز) به میزان 14.2 درصد کاهش دهد.
  • در مطالعه دیگر، مشخص شد مصرف 28 روزه فراورده حاوی Prohyal در 90 درصد مصرف کنندگان موجب افزایش رطوبت پوست و کاهش محسوس چین و چروک های پوستی شد و اثر بخشی آن بیشتر از فراورده حاوی هیالورونیک اسید بود.