user icon

دکتر مرتضی شفقی یکی از بهترین فرمولاتورهای دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی در ایران است. سال ها از داروهای تولیدی ایشان به ویژه محلول های ضد ریزش مو و ابروی ایشان استفاده کرده و نتایج شگفت انگیزی در بیماران مشاهده کردیم.